HOME Aanmelden Donateur worden Documenten Bestuur Over ons
dekkingskaart
Stichting Minimahulp

Biedt vele soorten hulp aan mensen die op of onder de armoedegrens leven.
De meest voorkomende vormen van voedselhulp zijn:

- Voedselhulp aan mensen die (tijdelijk) zonder geld en eten zitten om welke redenen dan ook. Deze mensen hebben de hoogste urgentie bij ons en worden dan ook accuut geholpen.

- Voedselhulp aan mensen en gezinnen die een dusdanig laag besteedbaar bedrag per week over houden waar ze eigenlijk niet van rond kunnen komen. Deze mensen krijgen ondersteuning van ons door een voedselbudget per 2 weken waardoor het net even iets makkelijker voor hen wordt.

- Voedselhulp aan mensen die door onvoorziene omstandigheden tijdelijk in inkomen dusdanig achteruit gaan dat een normaal levensonderhoud voor hen niet haalbaar is. Vaak is dit tijdelijk door ziekte, scheiding of ontslag. Deze mensen krijgen voedselhulp op maat zodat ze niet in de problemen hoeven te komen.

- Maaltijdverstrekking aan daklozen
(in de toekomst willen wij ook slaapplaatsen aanbieden)

Dit proberen wij d.m.v. kijken naar individuele behoeftes van de klanten.
Zo hebben wij een rekenmodel voor wat een gezin minimaal nodig zou hebben:

De eerste volwassene: 6,= per dag
iedere verdere volwassene: 3,= per dag
kinderen van 0 tot 12 jaar: 2,= per dag
Kinderen van 12 tot 18 jaar: 3,= per dag

De stichting vult het tekort DEELS aan in de vorm van een budget waarvoor voedsel bij de stichting verkregen kan worden. Niet voor 100% dus want wij vinden dat er altijd een reden en verantwoording bij de klanten moet blijven om hun levensstandaard zelf te verbeteren. Wij bieden hulp en dat moet het ook blijven.